NL / EN

Jaarverslag 2015

To the top

TMG in het kort


Wie we zijn

Telegraaf Media Groep N.V. (TMG) is een van de grootste mediabedrijven van Nederland, met sterke merken als De Telegraaf, DFT, Telesport, Metro, Autovisie, Privé, VROUW, regionale dagbladen zoals De Gooi- en Eemlander, Haarlems Dagblad, Leidsch Dagblad en Noordhollands Dagblad, en de landelijke radiozenders Sky Radio, Radio Veronica en Classic FM.

Daarnaast hebben we tientallen andere merken en titels die zich richten op nieuwsvoorziening, entertainment, videoproducties, e-commerce en vraag en aanbod in de particuliere markt, met bekende namen waaronder Upcoming, Dumpert, Relatieplanet, Gaspedaal en Groupdeal. Via Keesing Media Group geven we puzzelbladen en digitale puzzels uit in Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, Denemarken, Zweden, Spanje, Groot-Brittannië, Italië en Noorwegen.

Onze missie is consumenten 24 uur per dag, 7 dagen per week te voorzien van gepersonaliseerde, relevante content op het gebied van nieuws, sport en entertainment. Via internet, mobiel, film, geluid, print én crossmediaal. De behoefte van de consument staat centraal in de keuzes die wij maken.

Met sterke merken en sterke posities in onze contentdomeinen zijn wij een aantrekkelijke partner voor adverteerders, marketeers, contentmakers en distributiepartijen. Samen met hen creëren wij meerwaarde in de gehele keten, met een duurzaam resultaat voor alle betrokkenen als doel.

In 2015 realiseerde TMG een omzet van € 482 miljoen. De groep telt 2.049 medewerkers (fte). Het hoofdkantoor is gevestigd in Amsterdam.


Feiten en cijfers 2015

Bedragen in duizenden euro’s

2015

2014

Som der bedrijfsopbrengsten

482.332

517.712

Bedrijfsresultaat

-21.000

-31.420

Financiële baten en lasten

-1.798

-7.158

Resultaat vóór belastingen

-22.798

-38.578

Winstbelasting

841

-491

Nettoresultaat

-23.639

-38.087

Minderheidsbelang

-879

-4.281

Nettoresultaat toe te rekenen aan aandeelhouders Telegraaf Media Groep

-22.760

-33.806

EBITDA, exclusief reorganisatielasten

41.621

46.269

EBITDA marge

8,6%

8,9%

Per aandeel in €

Resultaat

-0,49

-0,73

Nettokasstroom uit bedrijfsactiviteiten

0,35

0,52

Aantal personeelsleden ultimo (fte)

2.049

2.269


Bereikcijfers 2015

De jaarcijfers 2015 en 2014 zijn opgesteld volgens de IFRS-EU richtlijnen van toepassing voor het jaar 2015. De grondslagen voor consolidatie, balanswaardering en resultaatbepaling zijn opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening. De geconsolideerde winst- en verliesrekening is gepresenteerd op voortgezette activiteiten.

Het resultaat van beëindigde activiteiten dan wel aangehouden voor verkoop, is afzonderlijk gepresenteerd in 2015. Relatieplanet is in 2015 gereclassificeerd van aangehouden voor verkoop naar voortgezette activiteiten.