NL / EN

Jaarverslag 2015

To the top

Voorwoord

In de versnelling

Terugblikken heeft voor een mediabedrijf als het onze altijd iets tegennatuurlijks. We zitten volop in 2016 en in die actualiteit kijken wij terug op 2015. Het was een jaar waarin wij, zoals aangekondigd, onze organisatie ingrijpend hebben aangepast. Dit heeft veel gevraagd van onze medewerkers. De resultaten die wij presenteren, zijn daar een reflectie van en liggen in lijn met onze verwachtingen. Wij hebben in 2015 een transitie uitgevoerd om nu en in de toekomst nog beter te doen waar wij goed in zijn: relevante content maken en verspreiden, met de snelheid, intensiteit, hoeveelheid en dynamiek die consumenten verwachten.

De wereld wordt steeds kleiner. De snelheid van content maken en verspreiden ligt hoog. Nieuwe distributievormen blijven zich aandienen dankzij de voortrazende technologie. Tegelijkertijd wordt de consument overspoeld met aanbod. Maatschappelijke, politieke en economische issues worden alleen maar complexer. Dit heeft gevolgen voor onze positie als mediabedrijf: waar en hoe voegen wij waarde toe?

Terug naar de kern

Dit doen wij door terug te gaan naar de kern. Naar het maken en verspreiden van content, met daarin een belangrijke rol voor nieuws. Voor journalistiek die niet alleen verslag doet, maar ook regisserend en navigerend is voor de consument. Want meer dan ooit is er behoefte aan selectie en duiding van alles wat er om ons heen gebeurt. In de vluchtigheid en hectiek van ons bestaan anno 2016 is er groeiende behoefte aan goede informatie en aan overzicht. Snel, en teruggebracht tot de essentie. Een trend die alleen maar sterker voelbaar zal worden.

Naast onze andere sterke merken kunnen wij met De Telegraaf, het dagblad met het grootste bereik in Nederland, deze gidsfunctie bij uitstek vervullen. Deze rol willen wij nog prominenter gaan invullen, om consumenten te bieden waar zij behoefte aan hebben, 7 dagen per week, 24 uur per dag. Een uitgangspunt dat voor ons actueel en leidend is.

Om deze ambitie te kunnen realiseren hebben we in 2015 een groot aantal reorganisaties moeten doorvoeren, die diep in de organisatie hebben gesneden. Een noodzakelijke stap om te anticiperen op de toekomst en daadwerkelijk focus te kunnen aanbrengen. We hebben meer gestuurd op onze liquiditeitspositie door het kostenbewustzijn binnen de organisatie duurzaam te vergroten en ons productportfolio te rationaliseren. We hebben fors geïnvesteerd in ICT, vooral om de gewenste datadynamiek van TMG te vergroten en meer data-gedreven proposities te kunnen ontwikkelen. We hebben ondersteunende activiteiten aan de achterkant gebundeld en geüniformeerd. En bovenal: we hebben ingezet op de ontwikkeling van onze mensen, met een groepsbreed talentontwikkeling- en leiderschapsprogramma. Want alleen met de juiste kennis en vaardigheden en een gezonde dosis ondernemerschap en lef kunnen wij media maken die ertoe doen.

Tijdens verschillende interne en externe informatierondes hebben we medewerkers en zakelijke relaties uitgelegd wat onze nieuwe koers is. Om iedereen betrokken te houden en duidelijk te maken waar wij het voor doen: voor consumenten die zelf bepalen wat zij waar en wanneer willen bekijken of beluisteren. Dat is de reden dat wij ook in ons jaarverslag de consument in de spotlights zetten.

Intensiever samenwerken

Het afgelopen jaar stond ook in het teken van intensievere samenwerking. Intern, met gezamenlijke redactie- en klantsystemen, cross-sell acties en het verbeteren van de communicatiestructuren, onder andere met een intern social intranet. Samen kunnen we onze lezers, luisteraars en kijkers nog meer hoogwaardige content bieden. Samen kunnen we innovatieve inkomstenmodellen opzetten voor onze content- en marketingpartners. In de huidige markt is de urgentie hoog.

Ook extern zijn we waar mogelijk nieuwe en innovatieve samenwerkingsverbanden aangegaan, voor crossmediale projecten waar we consumenten mee verrassen. Wij merken dat externe partijen die meer of gerichter consumenten willen bereiken ons vaker weten te vinden. Om samen op een creatieve, voor alle partijen profijtelijke manier te vernieuwen en elkaar te versterken.

Impuls voor online

En ten slotte hebben we onze online proposities versneld ontwikkeld en uitgebreid, bijvoorbeeld VROUW.nl, Relatieplanet en de zenders van Sky Radio Group. Met nog snellere, intense content, met nog meer content op maat, met solide IT-backbones. We mogen ons verheugen in een enorme kwaliteit op digitaal gebied - inclusief mooie bereikcijfers - die wij al in huis hebben. Deze kracht benutten we breder binnen heel TMG, dankzij de bundeling van de niet-titelgebonden online activiteiten in TMG Digital per 1 januari 2016.

Kortom: TMG is in 2015 vol in de versnelling gegaan. Voor adverteerders en contentpartners, door nieuwe concepten te ontwikkelen. Voor consumenten, door betere, verrassender en toegankelijker 24/7 relevante content te maken. Voor medewerkers, door een inspirerende werkomgeving te creëren waarin ruimte is voor ondernemerschap en nieuwe ideeën. Voor aandeelhouders, door activiteiten te rationaliseren en door te innoveren, wat leidt tot duurzaam rendement. Voor de maatschappij, door onze productieprocessen en redactieformules zorgvuldig te bewaken en door ons bewust te zijn, in denken en doen, van onze maatschappelijke impact. Dit gaat veel verder dan led-lampen en fair-trade koffie: wij hebben impact op mensen, maatschappij en milieu. Duurzaamheid zien wij in die volle breedte als integraal onderdeel van onze bedrijfsstrategie. Als mediabedrijf kunnen en willen wij hierin een voortrekkersrol spelen. Met dit jaarverslag zetten we dan ook een volgende stap op het gebied van integrated reporting. 

Consument centraal

In 2016 gaan we door met het ontwikkelen van nieuwe proposities. Daarin krijgt de consument alle aandacht. Wil hij of zij zes keer per week de krant? Alleen de krant op zaterdag en verder online nieuws? Streaming populaire muziek of alleen klassiek? We komen met een maatgemaakt aanbod, gebaseerd op de uitgebreide kennis die wij in huis hebben over wat consumenten willen horen, lezen en zien. Bijvoorbeeld met combinatiepakketten van verschillende TMG-media. De recent aangekondigde samenwerking met Talpa zal aan ons aanbod eveneens een krachtige impuls geven. En onze commerciële processen en onze backoffice gaan we hier nog scherper op inrichten. De consument staat centraal.

Voor adverteerders en mediabureaus introduceren we nieuwe marketingmodellen in plaats van traditionele advertentietarieven. Hiervoor hebben we in 2015 met ons aangescherpte commerciële beleid en tariefbeleid al een belangrijke stap gezet. Ook deze versnelling zetten wij door, met zichtbaar resultaat in 2016.

Alle medewerkers, lezers, luisteraars, kijkers, contentpartners, adverteerders, aandeelhouders en andere stakeholders willen wij hierbij graag bedanken voor hun inzet, betrokkenheid en vertrouwen in TMG. Als Raad van Bestuur zijn wij trots op wat in 2015 is bereikt. De dynamiek die in het afgelopen jaar is ontstaan binnen onze organisatie is wat ons betreft een veelbelovend startpunt voor de succesvolle verwezenlijking van onze ambities en doelen.

Geert-Jan van der Snoek en Leo Epskamp

Amsterdam, 8 maart 2016